หน้าแรก

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ยวงนากี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก และ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยมีกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ เพื่อเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้ เพื่อการจัดสวัสดิการในชุมชน #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION