เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานครูเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ร่างในประเภทบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569)

ประชาสัมพันรับโอนพนง.ครูเทศบาล

You may also like...