Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนเทศบาล ตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์ณุสรณ์ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 และประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗