ติดต่อเทศบาล

ที่ตั้งเทศบาล

            220 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140  โทรศัพท์. 053 – 507552 โทรสาร. 053 – 507557

E-mail : thapladuk@outlook.com

แผนที่เทศบาล (Google Maps)