โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๔๒ สายเข้าพื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ประกาศผู้ชนะ คสล. ม.5

You may also like...