โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๐๘ สายบ้านทากู่ หมู่ที่ ๑ – บ้านปงอ้อ หมู่ที่ ๑๐ (สบแหละ) ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน้าประกาศ ม.10

You may also like...