ประชุมเตรียมเตรียมความพร้อมและกำชับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับอำเภอแม่ทา อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เกษตรอำเภอแม่ทา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ประชุมเตรียมเตรียมความพร้อมและกำชับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

You may also like...