ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชี

You may also like...