ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบ ภาค ค

You may also like...