ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชี

You may also like...