ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สแกน0001

You may also like...